Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają referencje

Powyższe opracowanie zostało wykonane z zachowaniem terminów określonych w umowie, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami sztuki urbanistycznej.

Wójt Gminy Krzykosy

Współpraca między Gminą a Wykonawcą przez cały okres obowiązywania umowy przebiegała wzorcowo.

Wójt gminy Żelazków

(…) powyższe opracowanie zostało wykonane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami sztuki urbanistycznej oraz z zachowaniem terminów ustalonych w harmonogramie.

Burmistrz Gminy Międzychód

Pokaż referencje