O naszej firmie

Intro

Grupa Ekoformat rozpoczęła działalność w 2009 r. przy finansowym wsparciu udzielonym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracowania specjalizuje się w planowaniu przestrzennym, realizuje m.in. zadania polegające na opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Założycielem oraz głównym projektantem jest Tomasz Wojciechowski – absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Podczas studiów odbył praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz w jednym z prężnie rozwijających się, podpoznańskich biur planowania przestrzennego, co umożliwiło zapoznanie się z zawodem urbanisty od strony jednostki samorządu terytorialnego jak i od strony projektanta.

Umiejętności oraz wiedza praktyczna, zdobyte podczas pięcioletniej pracy w zawodzie umożliwiły uzyskanie wpisu na listę członków Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (numer wpisu Z-538).

Jako uprawniony urbanista Tomasz Wojciechowski pracował na stanowisku podinspektora w wydziale planowania przestrzennego urzędu miejskiego oraz jako główny projektant – w spółce miejskiej, realizującej zadania z zakresu planowania przestrzennego na zlecenie urzędu miejskiego. Pełnił również funkcję przewodniczącego powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej dla powiatu średzkiego (wielkopolskiego).

W trakcie pracy jako urzędnik samorządowy odbył szkolenia m.in. z zakresu wsparcia procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej oraz ukończył cykl szkoleń realizowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poznaniu w ramach projektu „Specjalistyczne szkolenia kluczem do sprawnej i efektywnej administracji”. Ponadto odbył służbę przygotowawczą, spełniając tym samym wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

W 2013 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w zakresie Zrównoważonego rozwoju energetycznego w planach samorządów terytorialnych.

Począwszy od dnia 25.01.2016 r. firma nie świadczy usług na terenie Gminy Kórnik

Grupa Ekoformat

przywiązuje dużą wagę do ciągłego pogłębiania wiedzy praktycznej oraz teoretycznej z dziedziny planowania przestrzennego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek administracji samorządowej.

Profesjonalne i indywidualne podejście do realizowanych opracowań zapewnia każdorazowo wysoką jakość realizowanych dokumentów. Podczas codziennej pracy wykorzystujemy wyłącznie legalne oprogramowanie m.in. takich firm jak Esri, Autodes czy Corel, stosując przy tym najnowsze rozwiązania techniczne.

Potwierdzeniem moich umiejętności jest Zaświadczenie Polskiej Izby Urbanistów